Tingimused/garantii

Ostetud osadele anname garantii. Varuosad, millede korrasolekut on võimalik kindlaks teha ainult autole paigaldatuna, lepime ostjaga kokku garantii kehtivuse tingimused. Kui osa ei sobi või on defektne vahetame selle välja/ostame tagasi, aga ainult kokkulepitud garantii aja piires. Valesti edastatud info alusel tellitud osade eest müüja ei vastuta.